1. Bevezetés

1.1. Ezek az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") a(z) [vállalkozás neve] (továbbiakban: "Szállító") és a vele szerződést kötő ügyfelek (továbbiakban: "Vevők") közötti jogi kapcsolatot szabályozzák.

1.2. Az ÁSZF célja a felek jogait és kötelezettségeit meghatározni a Szállító által nyújtott termékek vagy szolgáltatások (továbbiakban: "Termékek") vásárlására vagy használatára vonatkozóan.

1.3. A Szállító és a Vevő (együttesen: "Felek") között létrejött egyedi szerződésekben alkalmazott feltételek elsőbbséget élveznek az ÁSZF-hez képest, ha azok eltérnek egymástól.

2. Megrendelés és Vásárlás

2.1. A Termékek megrendelése és vásárlása a Szállító által üzemeltetett weboldalon, üzletben vagy más rendelési csatornákon keresztül történhet.

2.2. A Vevő köteles pontos és teljes információkat megadni a megrendelés során, ideértve a szállítási címet, a fizetési információkat és más releváns adatokat.

2.3. A Megrendelés visszaigazolása nem jelenti a szerződés létrejöttét. A szerződés csak akkor jön létre, amikor a Szállító elfogadja és megerősíti a megrendelést, vagy amikor a Termékek kézbesítésre kerülnek a Vevő részére.

2.4. A Szállító fenntartja a jogot arra, hogy indoklás nélkül elutasítsa vagy törölje a megrendelést, vagy módosítsa a Termékek árát vagy elérhetőségét.

3. Termékek és Szolgáltatások

3.1. A Szállító kötelezi magát arra, hogy a legjobb erőfeszítéseit megteszi annak érdekében, hogy a Termékek pontosak, teljesek és minőségi állapotban legyenek a Vevő részére.

3.2. A Szállító tájékoztatja a Vevőt a Termékekkel kapcsolatos lényeges tulajdonságokról, használati utasításokról, korlátozásokról, garanciáról és egyéb releváns információkról.

3.3. A Szállító nem vállal felelősséget a Termékek helytelen használatából, rossz tárolásból vagy a Vevő által elkövetett hanyag vagy szándékos károkból eredő károkért.

4. Árak és Fizetés

4.1. Az árakat és a fizetési feltételeket a Szállító határozza meg, és azokat nyilvánosságra hozza a megrendelési folyamat során. Az árak tartalmazzák a vonatkozó adókat és illetékeket, hacsak másként nem szerepel.

4.2. A Vevő köteles a megrendelési folyamat során megadott fizetési módon kifizetni a Termékek árát. A fizetési határidő a megrendeléskor rögzített feltételek szerint kerül meghatározásra.

4.3. A Szállító fenntartja a jogot arra, hogy változtassa az árakat vagy a fizetési feltételeket, tájékoztatva erről előzetesen a Vevőt.

5. Szállítás és Teljesítés

5.1. A Termékek kiszállítása a Szállító által meghatározott módon és határidőn belül történik, hacsak a Felek között más nem lett megegyezve.

5.2. A Szállító nem vállal felelősséget a szállítási késedelmekért vagy a Termékek elvesztéséért vagy károsodásáért a szállítási folyamat során, hacsak azok a Szállító hanyagságából erednek.

5.3. A Termékek átvételével a Vevő köteles ellenőrizni azokat a károk vagy hiányosságok tekintetében, és azonnal értesíteni a Szállítót bármilyen reklamáció esetén.

6. Felelősség és Korlátozások

6.1. A Szállító felelőssége korlátozott a Termékek vásárlási árára. A Szállító nem vállal felelősséget közvetett vagy következményes károkért, profitvesztésért vagy más károkért, amelyek a Termékek használatából vagy használatának lehetőségének hiányából erednek.

6.2. A Szállító nem felelős az esetleges olyan eseményekért vagy körülményekért, amelyek az ő hatókörén kívül állnak, ideértve a természeti katasztrófákat, sztrájkokat, szállítási nehézségeket vagy egyéb rendkívüli eseményeket.

7. Jogvita és Joghatóság

7.1. A Felek kötelezetik magukat arra, hogy minden, ebből eredő jogvita vagy követelés esetén elsődlegesen megpróbálják azt baráti tárgyalások útján rendezni.

7.2. Ha a Felek nem jutnak egyezségre, a jogviták eldöntésére kizárólag a Szállító székhelye szerinti illetékes bíróságok jogosultak.

8. Egyéb Feltételek

8.1. Az ÁSZF bármilyen módosításához a Szállító köteles előzetesen tájékoztatni a Vevőt.

8.2. Ha bármely rendelkezés az ÁSZF-ben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak található, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és végrehajthatóságát. Ez csak egy általános minta Általános Szerződési Feltételek, amelyet testre szabhat a vállalkozása specifikus igényeinek és a vonatkozó jogi követelményeknek. Mindig javasolt konzultálni jogi szakértővel, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szerződési feltételek pontosan megfelelnek a helyi törvényeknek és szabályozásoknak.